Algemene Verordening Gegevensbescherming

De persoongegevens die door DeZeep.nl worden verwerkt. 

DeZeep.nl kan persoonsgegevens van je verwerken, puur en alleen omdat je gebruik maakt van de diensten van DeZeep.nl of omdat je die zelf bij het invullen van een contact formulier op de website aan DeZeep.nl hebt verstrekt. 

Bij DeZeep.nl moeten we de volgende persoons gegevens van je verwerken om de door jouw bestelde producten naar je toe te kunnen sturen: 

- je voor- en achternaam 

- je adresgegevens

- je telefoonnummer

- je e-mailadres 

- je ip-adres

 

Waarom heeft DeZeep.nl die gegevens van je nodig dan? 

DeZeep.nl verwerkt je persoonsgegevens om zo het door jouw bestelde pakket naar je toe te kunnen sturenje telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen als daar de reden voor is of omdat je daarom hebt gevraagd, om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen om zo het labelnummer van de zending aan je door te geven of om de nieuwsbrief te versturen als je daarom hebt verzocht. 

DeZeep.nl kan dus je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw afgesloten overeenkomst van de opdracht,doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

DeZeep.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jij je gegevens aan ons hebt doorgegeven.Je gegevens worden in ieder geval niet langer dan drie jaar bewaard als we in die tijd geen overeenkomst met je tot stand is gekomen. 

Delen met derden 

DeZeep.nl verkoopt nooit je gegevens en zal deze niet aan derden verstrekken, uitsluitend de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van je bestelling zoals b.v. de vervoerder van je bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zullen de verplichting opgebracht krijgen om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

Inkaart brengen van het website bezoeken cookies 

Op de website van DeZeep.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klik gedrag en om je te herkennen bij een volgend bezoek op onze mooie website. DeZeep.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE analytics

DeZeep.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DeZeep.nl bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. 

De daarmee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en om zo rapporten over de Website aan DeZeep.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DeZeep.nl heeft hier geen invloed op. 

DeZeep.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via DeZeep.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezeep.nl. DeZeep.nl zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Beveiliging 

DeZeep.nl neemt de bescherming van je gegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DeZeep.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat je persoons gegevens niet in verkeerde handenvallen. 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DeZeep.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DeZeep.nl via het mailadres : info@dezeep.nl. 

www.dezeep.nl is een website van DeZeep.nl.

Wij zijn als volgt te bereiken: 

Telefoonnummer :  06 29 81 40 31

info@dezeep.nl 

KvKnummer55000568